Wat is vakgerichte begeleiding

Als u de paragraaf 'bijles is achterhaald' gelezen heeft, zal het al enigszins duidelijk zijn. Vakgerichte begeleiding is een mix van bijles en begeleiding. De bedoeling is dat de leerling leert zelfstandig opgaven te begrijpen en te maken. De begeleider zit er tenslotte tijdens een repetitie ook niet naast. Het oefenen van opgaven neemt daarom een belangrijk deel van de tijd in beslag. Natuurlijk wordt er ook uitgelegd. Soms is dat veel en soms maar heel weinig. Al naar gelang nodig is.

In de meeste gevallen is één avond per week genoeg om de leerling door het huiswerk van die week heen te helpen en ervoor te zorgen dat de op school uitgelegde stof begrepen kan worden en niet in een zwart gat verdwijnt. Achterstanden in kennis worden opgelost op het moment dat blijkt dat de leerling niet over de benodigde voorkennis beschikt. Er wordt geen extra huiswerk meegegeven. Het is juist de bedoeling, dat er door de vakbegeleiding een lagere werkdruk ontstaat.

De vakgerichte begeleiding is voor veel typische schoolvakken een prima oplossing. Maar niet voor alle. Bij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde bijvoorbeeld kun je beter een andere oplossing verzinnen.

Verder wordt niet in alle vakken bij ons vakbegeleiding aangeboden. Niet omdat het niet kan, maar simpel omdat er vrijwel nooit vraag naar is. Te denken valt daarbij aan Latijn en Grieks.

Verder naar:
het Rooster

 

 


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten