Vooraf enkele opmerkingen:

Inschrijvingen kunnen het gehele jaar door plaatsvinden, mits er voldoende plaats is in de betreffende groep.

Uitschrijvingen gaan in per de eerste van de nieuwe maand en moeten 7 werkdagen van te voren aangegeven worden.

 

Binnen één schooljaar hanteren wij twee tarieflijsten. De lijst met de normale tarieven geldt voor inschrijvingen per 1 september. Deze leerlingen hebben nog geen cijfers en dus ook geen onvoldoenden en het is aan ons om ervoor te zorgen dat ze die niet krijgen ook. Vaak betreft dit de leerlingen die het schooljaar ervoor ook al ingeschreven waren. Sommige van onze klanten noemen deze tarieven ook wel de ‘trouwe klanten lijst’. In die gevallen waarbij verwacht wordt dat de begeleiding het hele jaar zal duren, bijvoorbeeld door blijvende leerproblemen, kan ook op jaarbasis ingeschreven en betaald worden. De besparing op administratiekosten kan u een aanzienlijke korting opleveren.

Bij inschrijvingen later in het schooljaar gelden hogere tarieven. Het is onze ervaring dat leerlingen die niet vanaf het begin van het schooljaar begeleid worden binnenkomen met achterstanden en onvoldoenden. Wij doen natuurlijk onze uiterste best deze achterstanden weg te werken en die extra inspanningen zijn omgeslagen in het tarief.

 

De maandtarieven van de vakgerichte begeleiding zijn afgeleid van het jaartarief en zijn gebaseerd op 40 lesweken en 10 lesmaanden. Onderstaande maandtarieven zijn gebaseerd op 4 keer vakgerichte begeleiding per maand. Mocht er roostertechnisch slechts 3 keer ingeroosterd kunnen worden of vallen de geplande dagen juist zo dat de begeleiding 5 keer in een maand plaatsvindt, dan wordt het bedrag naar rato verminderd of vermeerderd.

 

 

Tarieven VB 2014-2015

 

(Vermelde bedragen in euro’s per maand.)

Geldend bij inschrijvingen per 1 september, dus bij aanvang nieuwe schooljaar.

Eindexamen leerlingen

Overige leerlingen

VMBO

143

126

HAVO/MBO

146

128

VWO/HBO

152

131

 

 

Geldend voor inschrijvingen later in de loop van het schooljaar.

Eindexamen leerlingen

Overige leerlingen

VMBO

165

134

HAVO/MBO

168

137

VWO/HBO

170

139

 

Home


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten