Voor welke leerling is vakgerichte begeleiding de juiste aanpak

Het doel van de vakgerichte begeleiding is een afgesproken vak zo te begeleiden dat het resultaat beter wordt en dat vak niet langer als een probleem ervaren wordt. Een tweeledig doel dus.

Het eerste doel ligt voor de hand. Sommige leerlingen hebben wat extra, gerichte aandacht nodig in een vak om dat vak uit de onvoldoendensfeer te trekken.

Het tweede doel is wat moeilijker te herkennen, maar minstens even belangrijk. Het komt nogal eens voor dat het huiswerk maken als een loodzware last op de leerling overkomt. Dat is dan vaak te wijten aan één bepaald vak waar veel te veel tijd in gaat zitten. Het resultaat in dat vak is dan wel voldoende, maar de andere vakken lijden er zo zwaar onder dat de leerling met een zeer matige cijferlijst komt te zitten.

Vakgerichte begeleiding is niet geschikt voor leerlingen met een zeer lage prestatie-motivatie. Kenmerk van de begeleiding is en blijft dat wij er zijn voor de leerling en niet andersom. De leerling moet het vak willen beheersen. Is dat niet het geval, dan raak je in een vicieuze cirkel. Meer bij ons op het instituut doen leidt dan tot minder op school en thuis doen. Met als gevolg slechtere in plaats van betere resultaten. Omdat die leerlingen over de hele linie vaak slecht presteren is huiswerk- of eindexamenbegeleiding dan een betere aanpak.

Verder naar:
wat is Vakgerichte begeleiding

 

 


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten