Openingstijden

De vakbegeleiding wordt bij ons op het instituut verdeeld tussen de boven en onderbouw. Binnen de bovenbouw en onderbouw wordt onderscheid gemaakt in verschillende vakgebieden. Hieronder een kort overzicht:

Maandagavond van 19:00 tot 21:30 = Vakbegeleiding en examen vakbegeleiding (bovenbouw) voor natuurkunde profielen (N&T + N&G).

Dinsdagavond van 19:00 tot 21:30 = Vakbegeleiding en examen vakbegeleiding (bovenbouw) voor maatschappelijke profielen (E&M + C&M).

Woensdagmiddag van 14:30 tot 18:00 = Vakbegeleiding (onderbouw en eventueel in overleg bovenbouw) voor moderne vreemde talen (frans, duits, engels).

Donderdagmiddag van 14:30 tot 18:00 = Vakbegeleiding (onderbouw) voor nederlands.

Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen is het instituut in principe gesloten (klik hier voor een overzicht van de vakanties) en is er geen vakbegeleiding. Uitzonderingen worden wel gemaakt binnen de examen vakbegeleiding in het geval van een examenweek direct na de vakantie. In deze situatie wordt er alternatieve vakbegeleiding ingepland.

Is een leerling verhinderd op het voor hem ingeroosterde moment, dan kan dat meestal, indien vantevoren overlegd, tijdens een ander moment voor vakgerichte begeleiding in diezelfde week ingehaald worden.

Heeft u verder nog vragen over het rooster of de vakbegeleiding? Klik hier voor de contact gegevens.

Verder naar :
Tarieven

 

 

 


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten