Wat is huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is een dagelijkse vorm van begeleiding. Dat dagelijkse is daarbij van het grootste belang. Veel leerlingen hebben namelijk de neiging hun huiswerk op één of meerdere dagen af te raffelen, omdat ze op die dag ook sport hebben of omdat er iets leuks op TV is. Een berucht moment daarbij is het weekeinde.

Iedere dag moeten daarom de kwaliteit en de hoeveelheid van het geleerde gecontroleerd worden. Niet op een wijze die ruzie veroorzaakt, maar op een positieve, stimulerende manier. Bij huiswerkbegeleiding ligt de nadruk bij de begeleiders op : hoeveelheid werk in de gaten houden, overhoren, maakwerk bekijken en plannen. Wanneer een leerling de stof verkeerd aanpakt wordt natuurlijk ook de manier van leren onder handen genomen.

Uitleg

Het is beslist niet de bedoeling dat er (veel) uitgelegd wordt. De leerlingen moeten juist leren dat zij hun kennis op school en uit de boeken halen. Te snel overgaan op uitleg door de begeleider leidt tot luie leerlingen die op school steeds minder opletten en steeds meer uit laten leggen door de begeleider(s). De leerling wordt afhankelijk van de begeleiding en het hogere doel, zelfstandig leren leren, wordt gemist. We leggen de stof wel uit, maar pas op het moment dat het echt niet anders kan.

Maakwerk

Een vergelijkbare stelling geldt voor het maakwerk. Het dient allemaal gedaan te zijn en er moet duidelijk uit blijken dat ze het begrepen hebben. Eventuele fouten moet een leerling er zelf op school tijdens de behandeling van het huiswerk uit halen. Goed meedoen tijdens de lessen is juist wat ze moeten leren, waar ze toe gestimuleerd moeten worden. Achteraf bekijken óf ze hun werk goed gecorrigeerd hebben, wordt periodiek natuurlijk wel gedaan. Dat is voor begeleiders juist een perfect moment om invloed uit te oefenen op het studiegedrag van leerlingen.

Planning

De begeleiding oefent beslist invloed uit op wat, wanneer geleerd wordt. We proberen iedere leerling in het juiste studieritme te krijgen. Het juiste studieritme is in onze ogen: regelmatig, op tijd en gelijkelijk over de week verdeeld. Dus niet op woensdag knalhard werken, omdat er op dinsdag te weinig gedaan is. Hierbij speelt de maximale opnamecapaciteit per dag van de leerling een grote rol. Daarbij komt dat sommige leerlingen iets er alleen maar in krijgen als ze het twee, drie keer herhalen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid wanneer het in de planning 'fout' loopt. U zult begrijpen dat wij ons juist hiermee in grote mate bemoeien.

Sport, werk e.d.

Het nakomen van verplichtingen als sport, werk e.d. hoeft geen invloed te hebben op het goed maken van huiswerk. De kunst is het in zo'n geval de totale hoeveelheid studie zo over de week te verdelen dat bepaalde tijden vrijkomen voor die verplichtingen. In een enkel geval komt het zelfs voor dat een leerling structureel slechts vier dagen aanwezig is, terwijl wij dat toch zien als volledige begeleiding. Op die vier dagen wordt iedere dag gewoon wat meer gestudeerd om het mogelijk te maken dat die vijfde dag vrijkomt. Bij topsporters ligt deze temporisering van de studie soms zeer ingewikkeld.

Wat vaak tegen leerlingen gezegd wordt is: 'Jij moet je agenda beheersen en niet andersom. Je leven moet niet beheerst worden door je agenda. Zo blijft leren leuk.'

Iets wat leerlingen zich bij aanvang van de huiswerkbegeleiding slecht voor kunnen stellen.

Verder naar :
het Dagrooster

 


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten