Vooraf enkele opmerkingen:

Inschrijvingen kunnen het gehele jaar door plaatsvinden. Hierbij worden delen van maanden (naar boven) afgerond op ¼, ½ of ¾ maand.

Uitschrijvingen gaan in per de eerste van de nieuwe maand en moeten 7 werkdagen, dus voor het versturen van de nieuwe factuur, van te voren aangegeven worden. Aan het eind van het schooljaar is de laatste begeleidingsdag de dag waarop de begeleiding stop gezet wordt. De factuur wordt hierbij weer op delen van maanden (naar boven) afgerond op ¼, ½ of ¾ maand.

Binnen één schooljaar hanteren wij twee tarieflijsten. De lijst met de normale tarieven geldt voor inschrijvingen per ingaande begin van het schooljaar. Deze leerlingen hebben nog geen cijfers en dus ook geen onvoldoenden en het is aan ons om ervoor te zorgen dat ze die niet krijgen ook. Vaak betreft dit de leerlingen die het schooljaar ervoor ook al ingeschreven waren en bij wie we het proces van leren leren nog ‘even’ af moeten maken. Sommige van onze klanten noemen deze tarieven ook wel de ‘trouwe klanten lijst’. In die gevallen waarbij verwacht wordt dat de begeleiding het hele jaar zal duren, bijvoorbeeld door blijvende leerproblemen, kan ook op jaarbasis ingeschreven en betaald worden. De besparing op administratiekosten levert u al snel om en nabij de € 100,= aan korting op.

Bij inschrijvingen later in het schooljaar gelden hogere tarieven. Het is onze ervaring dat leerlingen die niet vanaf het begin van het schooljaar begeleid worden binnenkomen met achterstanden. Wij doen natuurlijk onze uiterste best deze achterstanden weg te werken en die extra inspanningen zijn omgeslagen in het tarief. Wanneer geen sprake is van zware onvoldoenden en/of achterstanden wordt doorgaans ook later in het jaar de normale raieflijst gehanteerd.

De maandtarieven van de huiswerkbegeleiding zijn afgeleid van het jaartarief en zijn gebaseerd op 40 lesweken en 10 lesmaanden. Soms betekent dit een volle maand begeleiding met beduidend meer dan 4 weken begeleiding. Maar soms ook valt er het een en ander uit door vakanties en/of vrije dagen. Het maandtarief moet gezien worden als een gemiddelde en verandert hier niet door.

 

 

Tarieven HWB 2014-2015

 

(Vermelde bedragen in euro’s per maand.)

Geldend bij inschrijvingen bij aanvang nieuwe schooljaar.

Bij inschrijving geldt een minimum van 3 dagen. Het tarief voor 2 dagen, dan wel 1 dag begeleiding is ook vermeld, maar is alleen van toepassing tijdens het afbouwen van de begeleiding.

Aantal dagen per week

5

4

3

2

1

VMBO

357

291

226

161

95

HAVO/MBO

371

303

234

166

98

VWO/HBO

383

313

242

171

101

 

 

Geldend voor inschrijvingen later in het schooljaar.

Aantal dagen per week

5

4

3

2

1

VMBO

405

330

255

180

105

HAVO/MBO

421

343

265

187

108

VWO/HBO

439

357

275

294

112

 

Home


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten