Wat is eindexamenbegeleiding

De eindexamenbegeleiding is een dagelijkse vorm van begeleiding. Dat dagelijkse is daarbij evenals bij huiswerkbegeleiding van het grootste belang. Veel eindexamenleerlingen hebben namelijk de neiging een beetje vrijaf te nemen in tijden die wat huiswerk betreft ‘rustig' lijken te zijn. Vaak is dat echter ten onrechte. Vlak na een PTA-week is het inderdaad wachten op de nieuwe studiewijzers en is er nog geen of in ieder geval weinig regulier huiswerk. In onze visie is dat dus een ideale tijd om de nieuwe periode te plannen vanuit het PTA-boek, handelingsdelen voor te bereiden, profiel- of sectorwerkstuk een eind verder af te krijgen, zwakke vakken nog eens extra te bestuderen en ga zo maar door.

In de eindexamenbegeleiding laten wij ons meer leiden door het PTA-boek en de bijbehorende studiewijzers dan door huiswerk en uitleg op school. Ontbreekt die uitleg (door bv. docent afwezig of leerling een beetje ziek) dan is dat geen enkele reden om de studie voor de aankomende SE's ( SchoolExamens ) stil te leggen.

In het PTA-boek is te lezen over welke kennis je dient te beschikken en de opbouw daartoe is bepalend voor wat er geleerd en gedaan dient te worden. Bij een niet-eindexamenleerling kan het nog wel eens gebeuren dat de stofopbouw om één of andere reden vertraagd wordt en een repetitie een week uitgesteld. Bij eindexamenleerlingen geldt dat echter niet. ‘The show goes on, no matter what.' Het SE moet op de aangegeven datum afgelegd worden en de leerling moet er klaar voor zijn.

De enige reden dat de studie stilgelegd wordt, is dat een leerling te ziek is om te leren, dus bij een ernstige verkoudheid, hersenschudding etc.

eindexamenbegeleiding (EEB) vergeleken met huiswerkbegeleiding (HWB)

•  EEB is veel dwingender qua planning
•  Bij EEB laten we ons minder leiden door huiswerk en wordt het PTA gevolgd.
•  Bij EEB wordt (klein) huiswerk daarom minder strak overhoord en wordt desnoods afgeweken van het huiswerk, maar
•  Bij EEB wordt veel strikter de voortgang in kennisopbouw gevolgd
•  Bij EEB wordt veel sneller overgegaan op extra uitleg
•  Bij EEB moeten we soms genoegen nemen met een vier of een vijf, máár
•  zijn we in andere gevallen absoluut niet tevreden met ‘slechts' een zeven.

Veel eindexamenleerlingen staan verbaasd

•  over de hoeveelheid werk die wij weten te vinden, ( terwijl ze zelf vrij dachten te hebben ).
•  over de berg werk die zij onder begeleiding weten te verzetten
•  over de cijfers die zij zelf, zij het onder begeleiding, blijkbaar kunnen scoren.

Verder naar :
het Dagrooster

 

 


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten