Openingstijden

De formele openingstijden voor de eindexamenbegeleiding zijn

ma t/m vr :

14:00 tot 18:00

en eventueel zaterdag :

10:00 tot 13:00

ECHTER:

Tijdens een PTA- of SE-week beginnen we eerder. Na het afleggen van een SE ga je niet eerst lanterfanten, maar (vrijwel) direct door met de studie voor het volgende SE.

Vlak voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen geven de meeste scholen facultatief les. Voor eindexamenleerlingen hanteren we dan de openingstijden van de vakanties, dus 's ochtends om 10.00 beginnen met studeren.

Verder geldt net als bij de huiswerkbegeleiding dat :

Wij het niet prettig vinden dat een leerling na schooltijd 'over straat zwerft'. Na schooltijd ga je aan je huiswerk is ons uitgangspunt. Doorgaans kunnen leerlingen daarom direct na schooltijd, ook bij lesuitval, terecht. We moeten er dan wel van op de hoogte zijn en er nog op kunnen anticiperen. De leeling kan dit zelf snel controleren door even te bellen naar 0346-570350.

Thuiswerk

Bij eindexamenleerlingen geldt tevens dat er nogal wat opdrachten zijn, waarvan het didactisch niet de bedoeling is, dat ze bij ons uitgevoerd worden. Denk hierbij aan boeken lezen. Het lesdoel hiervan is de leerling onder andere te laten ervaren dat het leuk kan zijn in een luie stoel een goed boek te lezen. Wij streven dat lesdoel ook na en stimuleren de leerling thuis te lezen. Gebeurt dat soort thuiswerk echter onvoldoende, dan wordt het verplicht dergelijke opdrachten bij ons op het instituut uit te voeren. De lol is er dan helaas wel vanaf en dat specifieke lesdoel is daarbij dan gemist. Hetzelfde geldt voor de HO's en PO's.

Verder kennen we net als bij de huiswerkbegeleiding geen minimum- en geen maximumtijd.

Geen maximum,
omdat het werk af moet. Indien nodig gaan we 's avonds of zaterdag verder. Het is daarom onmogelijk voor een leerling z'n tijd min of meer uit te zitten en de prestatie van die dag daarmee te ontduiken. We houden natuurlijk wel rekening met de maximale opnamecapaciteit van een leerling en eventueel te verrichten thuiswerk. Lukt het leren die dag niet meer, dan moet je daar een punt achter durven zetten en de taakstelling ombuigen naar het meer ontspannende thuiswerk.

Geen minimum,
omdat we de leerlingen stimuleren effectief te leren en vooral op school goed mee te doen. Doen ze dat dan, dan moet je dat niet negatief benaderen door te stellen dat ze hier minstens zo en zo lang moeten zitten.

Bij eindexamenleerlingen kan het zelfs voorkomen dat we een dag begeleiding uit moeten laten vallen voor verplichtingen elders. Te denken valt aan de voorlichtingsdagen beroepskeuze en het uitvoeren van practica voor het profielwerkstuk. U kunt er echter op rekenen dat we dit qua planning mogelijk gemaakt hebben en indien mogelijk en nodig die gemiste studietijd elders in de week weer terugpakken.

Verder naar :
Vakantierooster

 

 


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten