Vooraf enkele opmerkingen:

Inschrijvingen kunnen het gehele jaar door plaatsvinden. Hierbij worden delen van maanden (naar boven) afgerond op ¼, ½ of ¾ maand.

Uitschrijvingen gaan in per de eerste van de nieuwe maand en moeten 7 werkdagen, dus voor het versturen van de nieuwe factuur, van te voren aangegeven worden.

Binnen één schooljaar hanteren wij twee tarieflijsten. De lijst met de normale tarieven geldt voor inschrijvingen per 1 september. Deze leerlingen hebben nog geen cijfers en dus ook geen onvoldoenden en het is aan ons om ervoor te zorgen dat ze die niet krijgen ook. Vaak betreft dit de leerlingen die het schooljaar ervoor ook al ingeschreven waren en bij wie we het proces van leren leren nog ‘even’ af moeten maken. Sommige van onze klanten noemen deze tarieven ook wel de ‘trouwe klanten lijst’. In die gevallen waarbij verwacht wordt dat de begeleiding het hele jaar zal duren, bijvoorbeeld door blijvende leerproblemen, kan ook op jaarbasis ingeschreven en betaald worden. De besparing op administratiekosten levert u al snel om en nabij de € 100,= aan korting op.

Bij inschrijvingen later in het schooljaar gelden hogere tarieven. Het is onze ervaring dat leerlingen die niet vanaf het begin van het schooljaar begeleid worden binnenkomen met achterstanden. Wij doen natuurlijk onze uiterste best deze achterstanden weg te werken en die extra inspanningen zijn omgeslagen in het tarief.

De maandtarieven van de eindexamenbegeleiding zijn afgeleid van het jaartarief en zijn gebaseerd op 36 lesweken en 9 lesmaanden. Soms betekent dit een volle maand begeleiding met beduidend meer dan 4 weken begeleiding. Maar soms ook valt er het een en ander uit door vakanties en/of vrije dagen. Het maandtarief moet gezien worden als een gemiddelde en verandert hier niet door.

De begeleiding gaat door tot en met de dag voorafgaande aan het laatste CE van de leerling! Dus ook tijdens het CE worden de eindexamenkandidaten verwacht om de volgende CE’s voor te bereiden. Hierna wordt de leerling automatisch uitgeschreven. U hoeft de begeleiding in dat geval dus niet op te zeggen. Bij het opstellen van de factuur over de maand mei worden dezelfde afrondingsregels toegepast als bij de inschrijving.

 

 

Tarieven EEB 2014-2015

 

(Vermelde bedragen in euro’s per maand.)

Geldend bij inschrijvingen per 1 september, dus bij aanvang nieuwe schooljaar.

Aantal dagen per week

5

4

3

2

1

VMBO

387

316

244

173

101

HAVO/MBO

402

328

253

179

104

VWO/HBO

417

340

262

185

107

 

 

Geldend voor inschrijvingen later in de loop van het schooljaar.

Aantal dagen per week

5

4

3

2

1

VMBO

454

369

284

200

115

HAVO/MBO

473

384

296

207

119

VWO/HBO

492

399

307

215

122

 

Home


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten