Aanmeldingsformulier

Dit formulier is bedoeld voor het aanmelden van een leerling.
Voor de vakgerichte begeleiding is dan vaak geen intake nodig.
Een aanmelding voor HWB of EEB wordt echter altijd voorafgegaan door een intakegesprek.

Gegevens aanvrager    
Naam (titel, initialen,achternaam)  
Adres (straat, nummer, toevoeging)  
Postcode/Woonplaats  
Telefoon  
Email   (niet verplicht)
Leerling (voornaam, achternaam)  

Aanmelding voor    


Vakgerichte begeleiding (locatie Kerkweg)   voor het vak

Eindexamenbegeleiding (locatie Kerkweg)

 
Huiswerkbegeleiding (locatie Kerkweg)  

Nog in te schatten, dus alleen aanvraag intakegesprek

 

Opleidingstype    
VMBO  
HAVO  
VWO  
MBO  
HBO  

Geen van bovenstaande

 

Gegevens bezochte school    
Naam  
Plaats   (niet verplicht)
Klas  

 

Hieronder kunt u eventuele vragen en opmerkingen kwijt. Te denken valt aan een korte beschrijving van het probleem en/of een opsomming van vakken waarvoor de leerling naar uw mening op dit moment onvoldoende presteert.
© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten