Een woord vooraf

Studiebegeleiding omvat meer dan simpelweg het huiswerk laten maken en/of extra uitleg geven. Of een leerling succesvol is in zijn pogingen een stuk stof te beheersen, hangt nu eenmaal af van vele factoren. De begeleidingsaanpak zal daarom per leerling sterk verschillen. Deze website kan u nooit een overzicht geven van alle mogelijke studieproblemen en de bijbehorende aanpak. Neem daarom gerust contact op om uw specifieke probleem aan ons voor te leggen.
Het komt regelmatig voor dat de beste oplossing niet zomaar binnen één van de onderstaande drie hoofdstromen valt. Maar dat we gezamenlijk, tijdens de intake, wel tot een juiste beschrijving van de gewenste begeleiding kunnen komen.

Betreffende de kosten zijn er gelukkig wel drie hoofdstromen in de studiebegeleiding te onderscheiden. U komt bij ons daarom nooit tegen dat de factuur afwijkt van wat wij daarover afgesproken hebben. Ook niet wanneer wij uw zoon/dochter ineens vaker terug laten komen of bijles gaan zitten geven. Als hierover geen nieuwe afspraken met u gemaakt zijn, beschouwen wij dat blijkbaar als behorende bij de afgesproken begeleidingstaak en leidt dit niet tot extra kosten.

huiswerkbegeleiding
eindexamenbegeleiding
vakgerichte begeleiding


In de kolom links vindt u uitvoerige informatie over de verschillende begeleidingsmethodes.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die kwijt onder het kopje contact. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen. Er zijn echter momenten op de dag, meestal aan het einde van de middag, waar voorrang gegeven wordt aan de begeleiding van de leerlingen. Dan zijn wij slechter bereikbaar dan normaal.


© 2004 S.B.I. Douma
Aangesloten bij
Landelijke Vereniging van Studiebegeleidingsinstituten