19 juni 2018.

En ook in 2018 weer 100% geslaagd. En dit jaar zonder herexamens!!

Het wordt bijna saai om te vermelden. Maar ook dit jaar hebben we weer 100% geslaagd.

Dit alles dan wel volgens de telling van de Landelijke Vereniging Studiebegeleidings Instituten om een vergelijk voor u met andere instituten mogelijk te maken.

Hierbij geldt dat leerlingen die te kort ingeschreven hebben gestaan en/of per week meer thuis dan bij ons werkten niet meetellen.


Wij feliciteren van harte:

met hun behaalde resultaat.