9 juli 2020.

En ook in 2020 weer 100% geslaagd.

Wij feliciteren van harte:
Tja, vanwege de AVG kunnen we geen namen meer vermelden.

Het wordt een beetje saai om te vermelden, maar ook dit jaar hadden we weer 100% geslaagd.

Dit alles niet alleen volgens de slappe norm van de Landelijke Vereniging Studiebegeleidings Instituten, maar volgens onze eigen, veel strengere norm. Iedereen is dus gewoon geslaagd. Ongeacht de inschrijvingsvorm of duur.

Waar een wil is, is een weg. Ook uw zoon/dochter kan in 2021 nog slagen! Mits hij of zij zelf bereid is daar hard voor te werken.

Neem contact op via 06 5118 1688.