De kosten op een rijtje.


U betaalt alleen de ingeplande middagen. Dat houdt in dat als er voor de hele klas van uw kind gιιn huiswerkklas of -begeleiding ingepland is wegens vakantie, excursie, stage of andere schoolomstandigheden u die middag ook niet betaalt. De kosten zijn gebaseerd op een vaste bijdrage per maand en een bedrag per ingeplande middag.


In het cursusjaar 2014-2015 is dat

 

Vaste bijdrage

€   17,90

per maand

gewoon huiswerkklas

€   4,20

per geplande middag

huiswerkbegeleiding

€   10,60

per geplande middag

Uitgaande van een maand met 4 lesweken betaalt u dus:

Voor 2 keer per week ‘gewone’ huiswerkklas € 17,90 plus 8 keer € 4,20 is € 51,50 voor die maand.

Voor 3 keer per week huiswerkbegeleiding € 17,90 plus 12 keer € 10,60 is € 145,10 voor die maand.Home