Leerling-statuut huiswerkklassen

 

 1. Het schoolreglement is volledig van toepassing met uitzondering van eten en drinken in de lokalen tijdens het huiswerk maken.
 2. Eten en drinken tijdens het huiswerk maken.
  1. De begeleiders streven ernaar bij aanvang de leerlingen van thee met een koekje te voorzien.
  2. Ander eten en/of drinken is toegestaan, maar dient zelf meegenomen te worden.
  3. Meegebracht eten en/of drinken dat een verkeerde uitwerking op het studiegedrag van de leerlingen kan hebben, kan door de begeleiding verboden worden.
  4. De door een leerling eventueel veroorzaakte rommel, wordt door die leerling zelf terstond opgeruimd.
 3. Een leerling dient ten hoogste 15 minuten na afloop van zijn/haar laatste les in het juiste lokaal aanwezig te zijn.
 4. Indien nodig mag een leerling tien minuten pauzeren, maar pauze wordt pas gehouden na tenminste drie kwartier huiswerk maken én pas als de volgende bel gaat.
 5. Als het werk er voor die dag op zit of de begeleiding stopt, mag de leerling naar huis. Indien dit ná 16:30 is, worden de leerlingen eventueel groepsgewijs door een begeleider naar buiten gelaten.
 6. Leerlingen dienen er zelf voor te zorgen de juiste studiematerialen bij zich te hebben.
 7. Bij ordeverstoring, die het rustig studeren van andere leerlingen belemmert, kan de leerling door de begeleiding voor de rest van die dag geschorst worden. Bij herhaling kan de begeleiding stopgezet worden.
 8. In gevallen waarin dit reglement (nog) niet voorziet, wordt door de aanwezige begeleiders besloten hoe gehandeld dient te worden.