De diverse vormen kort samengevat.

Rust, regelmaat en een ontspannen sfeer zijn de kernwoorden waaromheen de huiswerkklassen opgezet zijn. Alle vormen van de huiswerkklassen beginnen daarom met een praatje, een kopje thee en een koekje. En dan aan het werk. Des te zelfstandiger een leerling is in zijn leer- en maakwerk, des te lager ingezet kan en moet worden met het bieden van ondersteuning.

De meest eenvoudige vorm van begeleiden is de huiswerkklas. We doen bij deze vorm niet veel meer dan verplichten aanwezig te zijn en het huiswerk te doen. Toch is dit niet geheel vrijblijvend. De leerlingen worden wel geacht al hun huiswerk aan de begeleiding door te geven en krijgen op basis daarvan te horen hoe lang zij geacht worden die middag te werken. De leerling is vervolgens verplicht de opgegeven tijd aan het huiswerk te besteden. Anders wordt het wel heel makkelijk om na vijf minuten al weer weg te lopen.

Er is ook een uitgebreide vorm van de huiswerkklas, de zogenaamde huiswerkbegeleiding. Hierbij is het niet de leerling, maar de begeleider die bepaalt wat er die middag gedaan moet worden. Planning en vooruitwerken staan bij deze vorm van huiswerkbegeleiding meer centraal. Ook het leerproces wordt sterk in de gaten gehouden en zonodig wordt de leerling hierin gecorrigeerd. Denken de leerlingen klaar te zijn met hun werk, dan moeten ze dat aangeven en wordt leerwerk overhoord en/of wordt maakwerk gecontroleerd. Wanneer het huiswerk niet in orde is, worden de leerlingen verplicht dit alsnog in orde te maken.

De huiswerkklassen worden alleen aangeboden voor klas 1 tot en met 3.

Meer informatie kunt u vinden in ons informatieboekje.

 

Home