Speciaal programma start brugklassen

De basisschool is afgerond. Dus door naar een nieuwe uitdaging. Uw zoon of dochter heeft er zin in en is vastbesloten hier iets moois van te maken. U heeft er ook alle vertrouwen in, maar toch

De redenen waarom u zo uw bedenkingen hebt kunnen zeer sterk uiteenlopen. En soms zijn ze terecht en soms ook niet. We weten dat Niftarlake de kinderen utistekend opvangt en begeleidt en dat de meeste bedenkingen al snel vervangen worden door vertrouwen in de nieuwe school. Maar de school kan ook niet alles. Als u bijvoorbeeld beiden werkt en s middags geen opvang hebt voor uw kind, kunnen de huiswerkklassen op Niftarlake een uitkomst bieden. En zo kennen we nog wel een aantal redenen.

En daarom hebben we voor iedereen die dat wenst een speciale aanpak voor de start van de brugklas opgezet. Een aanpak die twee kanten op kan. Het gaat best wel goed, uw zoon of dochter doet het dus eigenlijk uitstekend, de begeleiding vanuit de huiswerkklassen is minimaal en tegen de herfstvakantie krijgt u het advies het hem of haar verder zelfstandig te laten proberen. Of het gaat helemaal niet vanzelf en de begeleiding vanuit de huiswerkklassen wordt steeds strakker en intensiever. Tegen de herfstvakantie krijgt u een op maat gesneden advies of en hoe uw zoon of dochter verder het beste begeleid kan gaan worden.

Een aantal kenmerken zijn:

-         Wij zien de leerling minstens drie keer per week om, onder het toeziend oog van een begeleider, huiswerk te maken. En invloed uit te oefenen op de omgang met boeken, schriften en bovenal: de agenda.

-         Wij vinden de onderlinge contacten tussen leerlingen echter ook heel belangrijk. Als een leerling met andere leerlingen samen wil leren en de begeleider weet te overtuigen dat dat heel serieus gebeurt, dan stimuleren wij dat zelfs. Als het werk maar serieus genomen wordt.

-         Wij kunnen op het voorgaande dus ook NEE zeggen. Soms vinden wij het belangrijker dat het werk onder ons toezicht geleerd en daarna overhoord wordt.

Omdat we niet weten hoe vaak uw zoon of dochter begeleid zal gaan worden, gaan we uit van gemiddelden. Voor het lopend schooljaar waren de totale kosten van dit programma vastgesteld op 170,=

Het precieze verhaal is uiteengezet in de brief Aanpak brugklas brief ouders 2013-2014.pdf.

Het staat u natuurlijk vrij, onafhankelijk van bovenstaand aanbod, normaal in te schrijven voor de huiswerkklassen.